CÔNG TY BAO BÌ QPACK FAR EAST CẦN TUYỂN

O MỞ RỘNG KINH DOANH, CÔNG TY BAO QPACK FAR EAST CẦN TUYỂN

1. Quản lý sản xuất (Pro­duc­tion Mana­ger)
2. Trợ lý (Assi­stant to Gene­ral Mana­ger)
3. Key account mana­ger
4. Quản lý điều phối, giao nhận (Sup­ply Chain Mana­ger)
5. Nhân viên thiết kế (Struc­tu­ral Box Desi­gner)
6. Nhân viên tính giá (Coster/Calculator)
7. Nhân viên kinh doanh
8. 10 công nhân nam nữ có kinh nghiệm làm hộp cứng

YÊU CẦU:
— Đối với các vị trí quản lý: Đã đảm nhiệm vị trí tương tự từ 2–3 năm trở lên trong các công ty in ấn và sản xuất bao bì car­ton, hộp cứng. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
— Các vị trí khác: Người kiên nhẫn, trung thực, sẵn sàng học hỏi.

LƯƠNG QUYỀN LỢI:
— Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
— Lương thoả thuận theo năng lực

Làm việc tại Công ty QPACK FAR EAST: Thạnh Xuân 24, P. Thạnh Xuân, Q12

Inbox hoặc gọi 0917 245 089: Thảo Ngu­yên